Gå direkt till innehåll
Undvik luftansamlingar i ledningsnätet

Nyhet -

Undvik luftansamlingar i ledningsnätet

Luft kan ha en kraftigt negativ effekt på driften i ett rörsystem, exempelvis flödesminskning, tryckvariationer, tryckslag och torrkörning vid drift av pumpar. Risken för att luft tar sig in i rörsystem kan aldrig helt elimineras men med rätt luftningsventiler är det betydligt enklare att hålla luft borta. En installation av Ventims automatiska luftningsventiler från italienska CSA har en tekniskt bra konstruktion av hög kvalitet som tryggar driften av ditt ledningsnät.

Automatiska luftningsventiler används i ledningsnät för att undvika luftansamlingar på högpunkter vilket kan leda till tryckslag och ökad energiförbrukning i ledningsnät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. De fungerar också för avluftning och tilluftning då rörsystem fylls eller töms. 

Ventim erbjuder automatiska luftningsventiler både för dricksvattennät och avloppsnät. Ventilerna finns i flera utföranden som exempelvis tryckslagsdämpande utförande (AS) eller i utförande som motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP).

Luftningsventiler med AS-teknik

AS-teknologin, som CSA var först med att introducera på marknaden, erhålls genom en automatisering som består av en rostfri metallskiva, fjäder och axel, placerad ovanpå luftningsventilen. Så snart förhållanden med negativt tryck inträffar dras skivan ner och luft kommer obegränsat in genom huvudöppningen. När trycket blir positivt igen kommer fjädern att dra upp skivan, vilket tillåter luftutflöde genom justerbara öppningar och skapar genom mottryck skydd mot tryckslag. Anti-slam eller anti-shock-tekniken är definitivt det säkrare valet under många omständigheter.

Se animationen som visar hur AS-luftningsventiler fungerar

Luftningsventiler med RFP-teknik

RFP-tekniken kan betraktas som en air bag för rörledningar. RFP-funktionen utlöses endast i händelse av stort luftflöde (vid t ex vattenpåfyllning). Vid stort luftflöde dämpar luftningsventilen luftutflödet för att bromsa vätskepelaren. Ventilen är utvecklad för att säkerställa både obegränsat luftinflöde under vakuum och för att ge skydd under kritiska händelser såsom rördränering, pumpfel eller rörbrott men samtidigt används också RFP-tekniken för kontrollerad antitryckslagsfunktion.

Se animationen som visar hur RFP-luftningsventiler fungerar

Vår partner CSA är ett privatägt italienskt tillverkande företag som grundades 1987 och vars kärnverksamhet är tillverkning av ventiler. Tillsammans levererar vi skräddarsydda lösningar för tryckreducering och reglering av trycksatta system, främst för vattenverk, reningsverk och specialtillämpningar för havsvatten och industri.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Richard Costa

Richard Costa

Teknisk chef Produktfrågor, eftermarknad 0705-94 72 22

Ventiler och mätinstrument för hållbara flödesprocesser

Ventim erbjuder ventiler och mätinstrument för hållbara och säkra flödesprocesser till företag på den svenska marknaden. Med goda relationer, hög servicegrad och teknisk kompetens löser vi våra kunders flödestekniska behov.

Ventim AB
Flygplatsvägen 19
392 41 Kalmar
Sverige